2021 Puja Schedule

Mahalaya (25th September 2022 Sunday)

Mahalaya 6:30 AM

Maha Sasthi (1st October 2022 Saturday)

Puja & Sandha Arati 5:30 PM

Maha Saptmi (2nd October 2022 Sunday)

Puja 7:00 AM

Anjali 9:00 AM

Arati 6:00 PM

Cultural Program 7:00 PM

Maha Astami (2nd October 2022 Sunday)

Puja 11:00 AM

Anjali 1:30 PM

Prasad/Lunch 1:30 PM

Arati 6:00 PM

Cultural Program 7:00 PM

Maha Navami (3rd October 2022 Monday)

Sandhi Puja 6:06 AM

Puja 10:00 AM

Anjali 12:00 PM

Prasad 1:00 PM

Arati 6:00 PM

Cultural Program 7:00 PM

Bijoya Dasami (4th October 2022 Tuesday)

Puja 9:00 AM

Anjali 12:00 PM

Prasad 12:30 PM

Lakshmi Puja (9th October 2022 Sunday)

Puja 6:30 PM

Anjali 8:00 PM

Prasad 8:00 PM

Kali Puja (24th October 2022 Monday)

Puja 8:00 PM

Anjali 10:30 PM

Dinner 8:00 PM